Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie dla profesjonalnego biura rachunkowego. Dzięki temu księgowość danej firmy będzie prowadzona w sposób rzetelny.

Ewidencja przychodów i wydatków firmy

Pełna księgowość opiera się w dużej mierze na ewidencji przychodów oraz wydatków firmy. Wszystkie transakcje finansowe muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane, a dokumenty z takich transakcji powinny być przez określony okres czasu archiwizowane. Księgowość Warszawa Ursynów opiera się też na przygotowywaniu list wynagrodzeń, premii, itd.

Ewidencja stanu majątku przedsiębiorstwa

Biura zajmujące się pełną księgowością realizują też zadania związane z ewidencją stanu całego majątku przedsiębiorstwa. To sprawia, że można jasno określić, czy sytuacja finansowa danej firmy jest dobra, czy też przedsiębiorstwo po prostu na siebie nie zarabia.

Kiedy obowiązuje pełna księgowość?

Pełna księgowość zaczyna obowiązywać w momencie, gdy niewielka działalność „przechodzi” w dobrze prosperującą, dużą spółkę kapitałową, która opiera się na prawie handlowym. Przy spółkach kapitałowych istnieje bowiem obowiązek prowadzenia tak zwanych ksiąg rachunkowych.

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości zobowiązani są również przedsiębiorcy, którzy posiadają przychody netto, pochodzące ze sprzedaży różnego rodzaju dóbr, które przekraczają 2 miliony euro – jest to kwota, która przeliczana jest na polskie złotówki. Kwota ta liczona jest zależnie od kursu Narodowego Banku Polskiego i obowiązuje  początkiem października w każdym roku. Przekroczenie wyżej wymienionego „limitu” jest więc swoistym zobowiązaniem do prowadzenia pełnej księgowości.