Osuszanie terenu to proces usuwania wody z gruntu poprzez drenaż lub wypieranie wody. Powszechnie stosuje się kilka metod osuszania terenu, do których należą:

  • Naturalne systemy odwadniające (na przykład na terenach podmokłych) lub systemy stworzone przez człowieka (takie jak pompy),
  • Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się, które obejmują konstrukcje budowlane chroniące grunt przed infiltracją wody (takie jak dreny i rynny spustowe) oraz
  • Inne techniki, które można zastosować, jeśli bardziej konwencjonalne metody nie są w stanie skutecznie usunąć wody lub nie działają wystarczająco dobrze. Inne rodzaje osuszania terenu obejmują osuszanie próżniowe, adsorpcję, osuszanie mikrofalowe i inne.

Każdy z tych procesów może być stosowany w różnych sytuacjach, a dobór metody osuszania terenu zależy od kilku czynników. W przypadku gruntów podmokłych istotne jest, aby upewnić się, że woda nie będzie miała negatywnego wpływu na strukturę gruntu i że nie będzie rozprzestrzeniać się na sąsiednie tereny. W przypadku terenów zalewowych istotne jest, aby upewnić się, że woda nie będzie rozprzestrzeniać się na obszary chronione lub życiodajne. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze metody osuszania terenu, to miara zanieczyszczenia wody, koszty i skutki dla środowiska.

W przypadku wyboru metody osuszania terenu istotne jest również, aby zidentyfikować i oszacować ewentualne negatywne skutki, jakie mogą towarzyszyć temu procesowi, takie jak możliwy wpływ na strukturę gruntu czy konieczność ograniczenia dostępu do określonych obszarów. W celu ograniczenia negatywnych konsekwencji osuszania terenu ważne jest, aby dobrać odpowiednią technikę i wykonać ją z należytą starannością. Przebieg procesu osuszania terenu powinien być regularnie monitorowany, a ewentualne problemy natychmiast rozwiązywane.