Asfalt to rodzaj nawierzchni składającej się z bitumu. Jest to lepka, czarna, półstała forma ropy naftowej. Asfalt powstaje poprzez zmieszanie bitumu z kruszywem, które jest mieszaniną żwiru, piasku i pokruszonego kamienia. Jest to mieszanina żwiru, piasku i pokruszonych kamieni. Powstały materiał może być użyty jako utwardzacz do podjazdów, parkingów i dróg.

Asfalt jest bardzo trwałym materiałem, który może wytrzymać wiele zużycia. Asfalt można łatwo naprawić, jeśli zostanie uszkodzony. Względnie łatwo jest położyć asfalt, który tworzy gładką powierzchnię, która może być używana do parkowania i jazdy. Jedyna wada asfaltu to jego wysoka temperatura, która może utrudniać chodzenie boso. Może to sprawić, że chodzenie po nim będzie nie do zniesienia.

Asfalt jest rodzajem nawierzchni składającej się z bitumu, który jest lepką, czarną i bardzo lepką cieczą lub półstałą formą ropy naftowej. Jest on wykonany z bitumu i kruszywa. Kruszywo jest mieszanką piasku-żwiru, pokruszonego kamienia i tłucznia. Powstały materiał może być stosowany do układania nawierzchni takich jak drogi, parkingi i podjazdy. Układanie asfaltu może być niedrogim sposobem stworzenia gładkiej powierzchni, która nadaje się do parkowania i jazdy. Jednak bezpośrednie światło słoneczne może spowodować, że asfalt będzie się bardzo nagrzewał.

Sprawdź: Masy bitumiczne