Wołomin.BIZ.PL - darmowy moderowany katalog SEO

Regulamin

Regulamin katalogu "Wołomin.BIZ.PL - darmowy moderowany katalog SEO":

data publikacji Regulaminu 28.04.2012
data ostatniej modyfikacji Regulaminu 10.05.2012
- dodano kategorię OKOLICE POWIATU i obowiązek zamieszczania linka zwrotnego dla stron z tej kategorii

I. Definicje

 1. Katalog - niniejsza aplikacja internetowa (wolomin.biz.pl) służąca do katalogowania stron internetowychz powiatu wołomińskiego i okolic.

 2. Wpis - strona internetowa dodana do bazy Katalogu.

 3. Token - wizualne potwierdzenie mające za zadanie chronić Katalog przed botami spamującymi.

 4. Link zwrotny - link do Katalogu umieszczony na stronie, która jest dodawana do katalogu.

 5. Administrator / Moderator - Właściciel Katalogu

 6. Użytkownik - każda firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy, urząd, ośrodek zdrowia, jednostka edukacyjna, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, prywatna etc., dokonująca zgłoszenia strony WWW do Katalogu w imieniu własnym, bądź z upoważnienia.

 7. Odbiorca - każda firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy, urząd, ośrodek zdrowia, jednostka edukacyjna, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, prywatna etc., przeglądająca zawartość Katalogu lub korzystająca z dowolnej jego funkcjonalności.

 8. Reklamodawca - każda firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy, urząd, ośrodek zdrowia, jednostka edukacyjna, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, prywatna etc., zamieszczająca odpłatnie na łamach Katalogu tekstowy lub graficzny box reklamowy w imieniu własnym, bądź z upoważnienia.

II. Informacje ogólne
 1. Katalog Wolomin.BIZ.PL jest darmowym spisem stron internetowych z obszaru Powiatu Wołomińskiego i najbliższych okolic, zaakceptowanych przez Administratora i skatalogowanych według kategorii.

 2. Właścicielem Katalogu oraz domeny wolomin.biz.pl jest firma Usługi informatyczne MDG DATA Mirosław Sobiecki z siedzibą w Ząbkach.

 3. Katalog został uruchomiony w kwietniu 2012 r.

 4. Korzystanie przez Użytkowników i Odbiorców z zasobów katalogu jest dobrowolne i bezpłatne.

 5. Właściciel katalogu nie zezwala na kopiowanie lub modyfikację układu i formy graficznej, oraz treści prezentowanych w Katalogu Wolomin.BIZ.PL.

 6. Każda zgłoszona strona WWW oraz kategoria/podkategoria, podlega akceptacji przez Administratora.

 7. Katalog korzysta z zewnętrznego, automatycznego i darmowego systemu tworzenia miniaturek stron pagepeeker.com, dlatego też Administrator nie może zagwarantować prawidłowego wyświetlania miniaturek stron.

 8. Katalog posiada wbudowane mechanizmy boxów reklamowych. Administrator i Użytkownik mogą zawrzeć oddzielną umowę odpłatnego prezentowania treści reklamowych Użytkownika w Katalogu. Koszty zamieszczenia boxu reklamowego w Katalogu szacowane są indywidualnie przez Administratora po dokonaniu ustaleń dotyczących sposobu, czasu i formy prezentacji reklamy. Zapytania ofertowe można przesyłać poprzez formularz kontaktowy. Administrator ma prawo odmówienia zamieszczenia treści reklamowych w Katalogu, bez podania przyczyny.

 9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Katalog był dostępny i w pełni funkcjonalny przez 24 h na dobę. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich, przestępców internetowych oraz sytuacji nieprzewidywalnych, takich jak: awaria systemów informatycznych, łączy internetowych, wypadki losowe, klęski żywiołowe etc.

 10. Administrator na skutek prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, archiwizacji bądź rozbudowy Katalogu, zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Katalogu lub poszczególnych jego części i funkcjonalności bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo użycia podanego przez Użytkownika adresu e-mail do przesyłania informacji związanych z działaniem Katalogu

 12. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści Regulaminu, które wchodzą w życie w chwili publikacji na stronach Katalogu.


III. Zgłaszanie strony internetowej do katalogu
 1. Każdy Użytkownik może zaproponować dołączenie strony WWW do Katalogu.

 2. Każdy Użytkownik może zaproponować dodanie do Katalogu nowej kategorii lub podkategoii tematycznej.

 3. Zgłoszenie strony, kategorii i podkategorii przez Użytkownika jest dobrowolnie i bezpłatne.

 4. Podczas zgłoszenia strony Użytkownik jest zobowiązany podać adres strony, oraz poprawny adres e-mail do kontaktu z właścicielem strony.

 5. Każdy Użytkownik zgłaszający stronę z powiatu wołomińskiego, może zamieścić na swojej stronie głównej Link zwrotny, dzięki czemu zgłaszana strona po pozytywnej moderacji, zostanie wyróżniona w Katalogu wyższą pozycją w swoich kategoriach i podkategoriach, oraz linkiem na podstronie "Przyjaciele"

 6. Każdy Użytkownik zgłaszający stronę z okolic powiatu wołomińskiego, jest zobowiązany zamieścić na swojej stronie głównej tekstowy bądź graficzny Link zwrotny.

 7. Linki zwrotne stron z okolic powiatu, nie gwarantują zamieszczenia linka na podstronie "Przyjaciele". Decyzję o zamieszczeniu takiego linka podejmuje Administrator, na podstawie subiektywnej oceny wartości strony.

 8. Prawidłowe zgłoszenie strony do katalogu zawiera:

  • działający adres strony internetowej,
  • tytuł strony do 60 znaków,
  • opis strony od 300 do 500 znaków w formie poprawnie gramatycznych zdań,
  • powyżej 400 znaków w opisie, opcjonalnie 3 anchor-texty,
  • słowa kluczowe do 200 znaków (każde ze słów oddzielone przecinkiem),
  • minimalnie jedną OBOWIĄZKOWĄ podkategorię z kategorii GMINY, bądź jedną podkategorię z kategorii OKOLICE POWIATU,

  • opcjonalnie dwie dodatkowe dowolne podkategorie,
  • prawidłowy, dostępny dla dodającego adres poczty e-mail.
 9. Tytuł zgłaszanego wpisu do Katalogu nie może zawierać: ciągu słów kluczowych, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania, adresów siedzib firm, znaków specjalnych i symbole. Tytuł wpisu nie może rozpoczynać się od liczb i powtórzeń takich jak "AAA".

 10. Opis strony zaproponowany przez Użytkownika, powinien składać się ze zdań o określonej wartości merytorycznej i nie może zawierać błędów językowych, stylistycznych, logicznych, gramatycznych i ortograficznych. Opis także nie może składać się z samych słów kluczowych, nie łączących się w logiczną całość. Ponadto w opisie zakazane jest używanie odnośników do stron internetowych łamiących polskie prawo (patrz par. IV)

 11. Zgłoszone strony z opisem niespełniającym powyższego punktu, będą odrzucane podczas moderacji.

 12. Administrator nie będzie dokonywał podczas moderacji strony modyfikacji opisu, w celu poprawienia jego wartości.

 13. Poprawnie opisana strona zostanie umieszczona w Katalogu na czas nieokreślony.

 14. W przypadku zmiany treści strony zamieszczonej w Katalogu i naruszenia postanowień nieniejszego Regulaminu, a w szczególności paragrafu IV, Administrator usunie stronę z Katalogu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.

 15. Użytkownik zgłaszając stronę do Katalogu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i czyni to na własną odpowiedzialność, oraz zobowiązuje się samodzielnie do pokrywania wszelkich kosztów i zobowiązań wobec osób / stron / podmiotów trzecich, a wynikających m.in. z:

  • nierzetelnej lub nieprawdziwej informacji zawartej we wpisie,

  • błędów i wad (w tym również prawnych) informacji, grafik, treści, usług i towarów przedstawionych potencjalnemu Klientowi we wpisie lub wynikających z niego.

 16. Każdy Użytkownik i Klient może zgłosić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności paragrafu IV, przez stronę zamieszczoną w Katalogu. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz kontaktowy.


IV. Do katalogu nie będą przyjmowane strony:
 • nie spełniające warunków par. III pkt 6 nieniejszego Regulaminu,
 • nie posiadające polskiej wersji językowej,
 • wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe,

 • o wyjątkowo niskiej zawartości merytorycznej,

 • wyświetlające się nieprawidłowo w przeglądarkach internetowych Internet Explorer oraz Mozilla Firefox,

 • naruszające polskie prawo,

 • naruszające prawa autorskie i pokrewne, oraz prawa własności intelektualnej,

 • propagujące w sposób bezpośredni lub pośredni treści rasistowskie, faszystowskie, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym,

 • zawierające lub podejrzane o zawieranie wirusów, trojanów i innego szkodliwego oprogramowania,

 • zawierające treści erotyczne i pornograficzne,

 • zawierające treści wulgarne,

 • promujące gry hazardowe,

 • promujące niedozwolone lub szkodliwe substancje,

 • ,

 • w trakcie budowy lub modernizacji,

 • podstrony,

 • precle, hodowle i farmy swl, zaplecza etc.


V. Postanowienia końcowe:
 1. Właściciel Katalogu Wolomin.biz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego wpisu bez podania przyczyny lub do wprowadzenia zmian w przesłanych zgłoszeniach.

 2. Właściciel Katalogu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z zasobów i funkcji katalogu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Właściciel Katalogu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za zmiany na zgłoszonej do Katalogu stronie, wprowadzone po pozytywnej moderacji zgłoszenia, łamiące postanowienia par. IV niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie uwagi związane z działaniem Katalogu lub naruszeniem Regulaminu Katalogu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

 5. Użytkownik dokonując zgłoszenia strony do Katalogu Wolomin.biz.pl oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu w całości oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń.
PageRank wpisów:
PR 7
0%
PR 6
0%
PR 5
1%
PR 4
4%
PR 3
15%
PR 2
23%
PR 1
20%
PR 0
38%